Japans rekening-courant balans steeg meer-dan-verwacht vorige maand, officiële gegevens toonden dat op maandag.

In een rapport verklaarde Ministerie van Financiën dat Japans Rekening-Courant steeg tot een seizoengezuiverde 0,38T vorige maand van 0,13T in de voorgaande maand.

Analisten hadden verwacht dat de waarde van Japans Rekening-Courant zou stijgen 0,17T vorige maand.

Iniciar trading
Em redes sociais
Chat "ao vivo"
Deixar comentário